Choć ceny złota pozostają stosunkowo stabilne, zwłaszcza przy porównaniu z innymi instrumentami inwestycyjnymi, to ich cena również się zmienia. Od czego zależy cena złota na świecie?

Od czego zależy cena złota?

Cena złota za gram zależy od pięciu czynników. Popyt na złoto pochodzi od osób kupujących złotą biżuterię oraz od firm wykorzystujących metal w przemyśle. Zmienia się ilość złota, którą banki centralne przechowują jako rezerwy walutowe. Zmienia się poziom stóp procentowych. Zainteresowanie rynku finansowego złotem jako obrona przed inflacją i dewaluacją waluty. Rola złota jako „bezpiecznej przystani” w inwestycjach finansowych.

W tym roku, w obliczu światowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, obserwujemy gwałtowny wzrost ceny złota. Dokładniej, cena złota w 2020 r. wzrosła o 28,6%: z 1528 USD na początku stycznia do 1952 USD 30 lipca. Wśród wielu czynników wpływających na dzisiejszą cenę złota, jednym z głównych jest dążenie kierownictwa ChRL do wprowadzenia złotego juana i nadania mu statusu światowej waluty rezerwowej. Ale wzorce kursu złota mają złożoną fenomenologię i dopiero jej zrozumienie da klucz do zrozumienia przyczyn zmiany ceny złota i sposobu jej wykorzystania.

To jak dynamicznie zmienia się cena złota zależy od trendów, które mają wpływ krótko-, średnio- lub długoterminowy. Dziś eksperci finansowi i analitycy próbują zrozumieć dalszą dynamikę kursu złota. Czy czynniki wpływające na ceny złota będą wspierać dalsze wzrosty, czy należy spodziewać się rychłej korekty? Aby odpowiedzieć na te pytania, musisz zrozumieć, co w tej chwili determinuje koszt metalu szlachetnego i jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne go determinują?

Czynniki wpływające na dzisiejszy koszt złotego metalu wyróżniają się niespójnością. Można to wytłumaczyć faktem, że złoto jest poszukiwane w różnych dziedzinach:

 • Zastosowanie w przemyśle i jubilerstwie.
 • Używane jako instrumentu inwestycyjnego.
 • Tworzenie strategicznych państwowych rezerw metali szlachetnych.

Reakcja graczy rynkowych na zmienność warunków, od których zależy cena, jest zróżnicowana. Prowadzi to do tego, że na rynek złota nieustannie wpływają liczne, czasem sprzeczne okoliczności. Oto tylko kilka z nich:

 • Popyt na metale szlachetne ze strony banków centralnych.
 • Kierunek linii kredytowej i finansowej regulatorów oraz kluczowych stóp procentowych.
 • Zmienność notowań dolara.
 • Popyt na metale szlachetne w przemyśle.
 • Stan górnictwa złota.

Aktualny kurs złota może być określony zarówno przez każdy z wymienionych czynników z osobna, jak i przez ich kombinację.

Złoto zawsze było atutem ochronnym antykryzysowym. W czasach stabilnej gospodarki metal szlachetny jest wspierany przez ograniczony charakter jego rezerw. Zawirowania geopolityczne i finansowe automatycznie prowadzą do wzrostu zainteresowania inwestorów, którzy chcą lokować swoje oszczędności i kapitał w metal szlachetny. Na początku każdego okresu kryzysu następuje masowe załamanie rynków, któremu towarzyszy spadek wartości większości aktywów. Jednocześnie kurs złota może również na krótki czas spaść. Tak właśnie stało się w 2008 roku.

Z powodu braku płynności rozpoczęto wówczas wyprzedaż aktywów inwestycyjnych, w tym złotych. Jednak spadek wartości złota nie był tak powszechny, jak załamanie się rynku papierów wartościowych. Co więcej, od 2009 roku, w ciągu trzech lat, cena metalu szlachetnego wzrosła 3 razy, niwelując straty spowodowane kryzysem gospodarczym.

3 sytuacje, w których cena złota ulega zmianie

Wymieńmy parametry, które bezpośrednio wpływają na wahania wartości złota.

 1. Ekonomia światowa – Każdorazowo gdy pojawia się perspektywa recesji lub zjawisko o charakterze niespodziewanym – pandemia, wojna, niestabilność głównych państw. Wówczas zawsze rośnie popyt na złoto jako bezpieczne źródło inwestycji. Ale ta zasada nie zawsze działa. W przypadku poważnego załamania cen na rynkach zaczyna się panika. Podczas niedoboru płynności inwestorzy spieszą się z wyprzedażą aktywów, a metale szlachetne mogą również na krótki czas spaść.
 2. Stopy procentowe banków centralnych – Po podniesieniu stóp rentowność papierów wartościowych (obligacji, akcji) rośnie. Nie ma dochodu z odsetek od złota, z wyjątkiem rzadkich przypadków. Dlatego popyt na metale szlachetne zaczyna spadać i ciągnie za sobą ceny.
 3. Popyt banku centralnego na złoto – Udział w obrocie giełdowym krajowych banków ma istotny wpływ na wartość złota. Na przykład, kiedy Narodowy Bank Cypru rozpoczął wyprzedawać rezerwy złota w 2013 roku, to światowe ceny tego metalu szlachetnego prawie natychmiast obniżyły się z 1600 USD do 1350 USD. W większości od 2000 r. kraje szybko rozwijające się kupują złoto, zwiększając własne rezerwy i podnosząc koszt metali szlachetnych.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here