Pożyczka gotówkowa to bardzo popularna forma finansowania wydatków konsumpcyjnych. Jeśli nie dysponujemy wolnymi środkami pieniężnymi na sfinansowanie wakacji, czy też zakupu lepszego samochodu, możemy wziąć pożyczkę. Najbardziej popularne są pożyczki w bankach i w firmach pożyczkowych – tzw. chwilówki. Uzyskane z tego tytułu środki można przeznaczyć na każdy dowolny cel. Aby wziąć pożyczkę należy dokonać kilku formalności związanych głownie z wysłaniem wniosku na stronie internetowej pożyczkodawcy. Należy też spełnić odpowiednie wymogi, wśród których podstawowym jest posiadanie dowodu osobistego. Dalsze wymogi zależne są od tego, gdzie chcemy wziąć pożyczkę – w banku, czy w firmy pożyczkowej.

Gdzie można się starać o pożyczkę?

pożyczka gotówkowaGdzie Polacy najczęściej zaciągają pożyczki? W firmach pożyczkowych i bankach. W przypadku firm pożyczkowych królują tzw. chwilówki. To proste i szybkie pożyczki na niewielką kwotę i z szybkim terminem spłaty. Popularność chwilówek bierze się głównie z tego, że pożyczki tego typu nie są obarczone zbyt wieloma formalnościami. Wyższe oprocentowanie jest rekompensowane ekspresowym załatwianiem spraw formalnych. Oferta firm pożyczkowych skierowana jest głównie do osób, którym zależy na czasie, ale również do osób zadłużonych i ze zła historią kredytową w BIK. W przypadku pożyczek bankowych proces analizy zdolności kredytowej potencjalnego klienta jest bardzo restrykcyjny.

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Czym właściwie jest pożyczka? To w ogólnym ujęciu rodzaj umowy pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Pierwsza strona umowy użycza drugiej określoną kwotę pieniędzy. Może, choć nie musi, pobrać za to opłatę w postaci prowizji, czy też odsetek. Na gruncie polskiego prawa pożyczki może udzielać każdy podmiot, który dysponuje środkami pieniężnymi. Tak więc pożyczkę może udzielić bank, SKOK, firma pożyczkowa, ale również podmiot gospodarczy, a nawet osoba fizyczna. W przypadku pożyczki nie musisz określać celu, na jaki są ci potrzebne pieniądze. Ma to zastosowanie również w przypadku banków, co jest sporą różnicą w porównaniu w wieloma rodzajami kredytów. Dlatego jest to idealny sposób na sfinansowanie wakacje, zakupu samochodu, albo na podreperowanie domowego budżetu.

Jakie są koszty zaciągnięcia pożyczki?

Najważniejszym kosztem, jaki wiąże się z pożyczką, są jej odsetki. Wynikają one wprost z wysokości oprocentowania. Oprocentowanie pożyczki nie może przekraczać czterokrotnej wartości stopy lombardowej ustalonej przez Narodowy Banki Polski. Oprocentowanie może być stałe i zmienne. W przypadku oprocentowania zmiennego, jego wartość zmienia się w czasie w zależności od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Do kosztów pożyczki należy zaliczyć również wszelkie inne opłaty jakie nakłada na pożyczkobiorcę pożyczkodawca. To zazwyczaj prowizja od udzielonej pożyczki, marża, czy też opłata przygotowawcza. Dodatkowym kosztem pożyczki może być również składka na ubezpieczenie. Teoretycznie nie musisz się na nie godzić. Składka ubezpieczenia może bowiem być znacznym składnikiem miesięcznej raty. Jednak to zawsze pewien rodzaj zabezpieczenia, na wypadek gdybyś nie był zdolny do pracy w wyniku kalectwa lub innych okoliczności.

Jak wybrać najlepszą ofertę pożyczki?

pożyczka gotówkowaKtóra oferta pożyczki będzie najkorzystniejsza? Zdecydowanie ta najtańsza, a w ocenie pomoże nam parametr RRSO, czyli rzeczywista stopa oprocentowania. Zawiera ona w sobie nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również prowizje, opłaty przygotowawcze i marże. RRSO jest obliczana jednakowo przez wszystkim pożyczkodawców, dlatego jest dobrym miernikiem atrakcyjności oferty. Przy czym należy dochować kilku warunków posługując się RRSO. Przede wszystkim powinniśmy porównywać oferty zbliżone do siebie pod względem kwoty pożyczki, jak i okresu spłaty. RRSO podawana jest w skali rocznej. To dlatego oferty firm pożyczkowych na chwilówki 30-dniowe mają tak horrendalnie wysokie RRSO, choć w rzeczywistości koszt pożyczki nie są przecież aż tak duże.

Formalności związane z pożyczką

Jakie formalności wiążą się z załatwieniem pożyczki? Aby pożyczka gotówkowa została nam przyznana najpierw musimy złożyć wniosek o jej przyznanie. Możemy to zrobić na stronie internetowej banku, czy też firmy pożyczkowej. We wniosku należy podać swoje dane osobiste – numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego i adres zamieszkania. Nie obędzie się również bez podania informacji o zatrudnieniu i wysokości zarobków miesięcznych. W przypadku banku koniecznością może być również wysłanie skanu dowodu osobistego i zaświadczenia o zatrudnieniu. Na podstawie przesłanego wniosku pożyczkodawca oceni nasze możliwości finansowe i podejmie decyzje o przyznaniu, lub nie, pożyczki.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here