Audyt finansowy jest to sprawdzenie przez rewidenta, czy przedstawione sprawozdanie finansowe pokazuje rzetelnie i jasno sytuację majątkową jednostki. Badanie sprawozdania finansowego może zlecić każdy – coraz częściej są to prywatne firmy, a nawet uczelnie i organizacje.

Co określa audyt?

Audyt pozwala stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe:

* jest zgodne z zastosowaniami polityki rachunkowości, zawartymi na przykład w przepisach,
* jest zgodne z obowiązującymi w danej jednostce statutami, umowami oraz postanowieniami, jeśli takie posiada,
* jest zgodne z księgami rachunkowymi, które także są prowadzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości,
* pokazuje obecny stan jednostki oraz wszystkie istotne informacje, potrzebne do oceny tego stanu.

Audyt nie taki zły, jak go piszą

Nie należy patrzeć na osoby, przeprowadzających kontrolę w firmie jak na wroga. Co prawda, szukają błędów i niedopatrzeń w sprawozdaniach finansowych, jednak to jest ich głównym zdaniem. Na podstawie dostarczonych danych są w stanie ocenić stan finansowy danego przedsiębiorstwa, co później jest potrzebne jego właścicielowi w naprawieniu błędów podatkowych oraz księgowych. Pomoc może okazać się również nieoceniona podczas oceny efektywności ryzyk, które są jednym z elementów prowadzenia działalności.

Ustawa o rachunkowości

Dokument ten mówi o podmiotach, które muszą zostać poddane takiej kontroli. Są to przede wszystkim:

* banki oraz zakłady ubezpieczeń,
* jednostki obracające papierami wartościowymi oraz funduszami inwestycyjnymi,
* jednostki, zarządzające funduszami emerytalnymi,
* spółki akcyjne z małymi wyjątkami,
* pozostałe jednostki spełniające co najmniej dwa z poniższych wymagań:

– zatrudnienie pracowników na pełen etat przekroczyło 50 osób,
– suma aktywów pod koniec roku obrotowego wynosiła minimum 2,5 mln euro (równowartość w walucie polskiej),
– przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły minimum 5 mln euro (równowartość w walucie polskiej).

Wyniki takiej kontrolii są przedstawione przed rewidenta w postaci opinii. Musi ona być jedna uzupełniona o raport biegłego rewidenta. Takie dokumenty potwierdzają możliwość kontynuowania działalności przez daną jednostkę bez zmiany zakresu jej działalności. Daje także opinię o niezagrożeniu jednostki pod względem finansowym przez najbliższe 12 miesięcy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here