Istnieje wiele źródeł, które umożliwiają finansowanie inwestycji. To jaki model wsparcia finansowego wykorzysta dana firma zależy w dużej mierze od charakteru planowanego przedsięwzięcia. Należy zauważyć, że w literaturze przedmiotu istnieje wyraźny podziała na podstawowe czy też dominujące źródła finansowania inwestycji oraz źródła uzupełniające. W zależności od tego jaki jest rodzaj źródła stosuje się różne modele wsparcia finansowego dla przedsięwzięcia.

Finansowanie inwestycji – źródło dominujące i uzupełniające

Mowa tutaj o tak zwanym inwestorze strategicznym. Pokrywa on większość nakładów inwestycyjnych. Jego wycofanie się lub utrata możliwości finansowania przedsięwzięcia może całkowicie wstrzymać działania. Dlatego dobór odpowiedniego modelu dla tego źródła finansowania jest najistotniejsze. Model finansowania wkładu dominującego w inwestycji mówi mieć zniwelowanie ryzyko przerwania ciągłości fiksowania lub jego całkowite zaprzestania. Wykorzystuje się tutaj głównie następujące źródła:

  • kredyty bankowe
  • zyski z emisji akcji i obligacji

W przypadku uzupełniających źródeł finansowania, czyli takich, które ewentualnie można zastąpić innymi więc mogą być obarczone większym ryzykiem wykorzystuje się głównie:

  • pożyczki
  • leasing
  • własny kapitał

Idealny model wsparcia finansowego dla inwestycji to połączenie tych dwóch źródeł kapitału.

Kredyty inwestycyjne

Jeden z najczęściej używanych instrumentów finansowych do celów inwestycyjnych. Banki bardzo chętnie udzielają tego typu kredytów, dlatego ich oferta jest mocno rozbudowana i dostosowana do realiów panujących na rynku. Dzięki środkom uzyskanym z tego tytułu firmy mają możliwość finansowania wszelkim przedsięwzięć związanych ze swoją działalnością. Mogą liczyć na elastyczny okres spłaty dostosowany do wielkości firmy i skali przedsięwzięcia. Dodatkowo banki oferują również prowadzenie konta firmowego i dedykowanego opiekuna finansowego.

Emisje akcji i obligacji

Na początku należy zaznaczyć, że to źródło pozyskiwania kapitału do inwestycji dostępne jest tylko dla firm mających status spółek akcyjnych. Choć koszta przeprowadzenie emisji akcji czy też obligacji są spore – co dodatkowo zawęża grono firm, które mogą z tej opcji skorzystać – to jednak taki manewr daje spore możliwości uzyskania środków na finansowanie inwestycji, które wyłożą akcjonariusze. Dochodzi również do znacznej partycypacji grona inwestorów.

Fundusze unijne

Wachlarz inwestycji jakie mogą otrzymać wsparcie ze środków Unii Europejskiej jest znaczny. Często firmy uzyskają pomoc na poziomie 50% całości inwestycji a nawet i więcej. Formy dofinansowania ze środków unijnych mogą przybierać formę dotacji lub preferencyjnego kredytu. Szczególny nacisk kładzie się na innowacje i rozwiązania ekologiczne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here