Akt notarialny to dokument, z którym mamy do czynienia między innymi w momencie otrzymania spadku, założenia księgi wieczystej, przepisania prawa własności domu lub mieszkania. Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie tego ważnego dokumentu?

Akt notarialny

Dokumentem rządowym, który potwierdza dokonanie pewnej czynności prawnej jest akt notarialny. Sporządzaniem tego typu dokumentów prawnych zajmuje się głównie uprawniony przez Ministra Sprawiedliwości notariusz. Ten ważny prawny dokument w treści zawiera złożone wcześniej przez strony oświadczenia woli poświadczone podpisem dotyczących je osób oraz podpisem notariusza. Strony, których dotyczy oświadczenie otrzymują wypis aktu notarialnego, a oryginał dokumentu zostaje w kancelarii notarialnej. Kancelaria przechowuje akt notarialny przez okres pięciu lat, a następnie przekazuje go do odpowiedniego archiwum ksiąg wieczystych. Według wymogów prawa, akt notarialny powinien zawierać datę sporządzenia aktu, czasami nawet z dokładnością godziny i minuty podpisania dokumentu, miejsce jego sporządzenia oraz dane osób dotyczących sprawy. Następną częścią aktu jest spisane treści oświadczenia stron oraz informacja dotycząca opłat związanych z wykonaniem czynności prawnej. Poniżej musi być umieszczona notatka informująca o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu dokumentu. Nieodzowną częścią poświadczającą ważność dokumentu jest podpis stron oraz podpis notariusza. W polskich kancelariach czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Notariusz, na prośbę zainteresowanej strony, może dodatkowo dokonać czynności notarialnej we wskazanym języku obcym. Konieczne jest jednak przetłumaczenie owego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Którą kancelarię notarialną wybrać?

Zapotrzebowanie na to, żeby skorzystać z czynności wykonywanych przez notariuszy jest spore, ale klienci mają szeroki wybór różnych kancelarii notarialnych. Czym się kierować przy wyborze notariusza?
Jedną z cech, która powinna wyróżniać dobrego notariusza jest rzetelność. Wynika to choćby z faktu, że czynności, których dokonuje notariusz mają charakter dokumentu urzędowego. Jeśli kancelaria składa się z większej ilości pracowników, to jest większa szansa na to, że poradzą sobie nawet ze skomplikowaną sprawą. Im liczniejsza załoga, tym większe prawdopodobieństwo na wielokierunkowe doświadczenie w sprawach prawnych. Poza tym, dobrze jest korzystać z usług kancelarii, która cieszy się dobrą opinią wśród znajomych. Notariusz zobowiązany jest także do zachowania tajemnicy zawodowej. Dzięki takiej lojalności wobec klienta zyskuje sobie zaufanie, co może wpływać na wieloletnią współpracę. Ponadto, na wybór kancelarii ma wpływ także jej wnętrze. Jeśli panuje w niej ład i porządek, to jest to przesłanka ku temu, że pracownicy są zorganizowani i poukładani.

Uczciwość, lojalność i rzetelność to cechy, które są cenione na każdej płaszczyźnie życia. Jeśli chodzi o sprawy prawne, majątkowe lub spadkowe, cechy te są szczególnie cenione u notariusza, który zajmuje się dokumentacją, która nabiera charakteru prawnego. Akt notarialny jest jednym z takich ważnych dokumentów, który ma wpływ na sytuację stron, których dotyczy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here