Zastanawiasz się nad zaciągnięciem kredytu w banku? Aby wybrać odpowiednia dla ciebie ofertę, musisz mięć świadomość tego, jakie koszta wiążą się z tym sposobem pozyskiwania środków pieniężnych. Banki nie są instytucjami charytatywnymi, a udzielanie kredytów przynosi im konkretne zyski. Banki nakładają liczne opłaty na kredytobiorców – prowizje, opłaty przygotowawcze i odsetki. Te ostanie mają największy wpływ na całkowity koszt kredytu i wysokości miesięcznej raty. Ich wysokość wynika wprost z oprocentowania kredytu. Te z kolei bank ustala w oparciu o wysokość stóp procentowych i stopy lombardowej. Oprocentowanie kredytu może być zarówno stałe, jak i zmienne. Nim weźmiemy kredyt warto wiedzieć jaki rodzaj oprocentowania jest najkorzystniejszy i która oferta kredytowa jest dla nas najkorzystniejsza. W tym artykule przeczytasz o kredytach i ich oprocentowaniu.

Na jakich zasadach banki udzielają kredytów?

oprocentowanie kredytuBanki w Polsce są pod stałą kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. To instytucja, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego Polsce. KNF często wydaje rekomendacje zawierające normy ostrożnościowe dla banków, które muszą się do nich stosować. Działalność kredytowa banków jest również ściśle określona w zapisach ustawy o prawie bankowym. Jeśli więc banki stawiają duże wymagania swoim potencjalnym kredytobiorcom, to wynika to nie tylko z dbałości o zabezpieczenie swojego interesu, ale również z obostrzeń jakie narzuca bankom prawo i instytucje stojące na straży rynku finansowego.

Kredyt i jego koszty

Aby zarobić na kredytach, banki muszą je obarczyć różnymi kosztami. Dlatego też za przyznanie kredytu narzucają kredytobiorcom prowizję. Często też naliczają opłatę przygotowawczą. Zdarza się również, że dodatkowym kosztem kredytu jest jego ubezpieczenie. Wówczas składka ubezpieczeniowa jest elementem raty miesięcznej. Jednak najważniejszym składnikiem zarobku banku na kredycie są odsetki. Spłacamy je bezpośrednio w racie kredytowej. Odsetkami płacimy bankowi za możliwość korzystania z pożyczonych nam pieniędzy. Wysokość odsetek zależna jest natomiast od oprocentowania.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu podawane jest przez banki w skali rocznej. Jego wielkość nie może przekraczać czterokrotności stopy lombardowej, która jest określana przez Narodowy Bank Polski. Oprocentowanie może być stałe i zmienne. W pierwszym przypadku oprocentowanie jest identyczne przez cały okres trwania umowy kredytowej. Stały jest również harmonogram spłat. W przypadku oprocentowania zmiennego jego wielkość zależna jest od kilku czynników. Oprocentowanie zmienne składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem, który nie podlega zmianom jest marża. Drugim elementem są zaś odsetki, które się zmieniają. Ich wielkość jest uzależniona od punktu odniesienia, a tym zwykle jest WIBOR, czyli oprocentowanie obowiązujące na rynku międzybankowym.

Oprocentowanie stałe najczęściej jest stosowane w przypadku kredytów krótkoterminowych. Natomiast oprocentowanie zmienne wykorzystuje się do kredytów długoterminowych. Oprocentowanie zmienne wydaje się być rozwiązaniem znacznie korzystniejszym dla kredytobiorców. Zwłaszcza obecnie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. W razie bowiem obniżki stóp procentowych, maleje również oprocentowanie kredytu.

Rata kredytu

oprocentowanie kredytuOdsetki, które są bezpośrednim odzwierciedleniem oprocentowania kredytu, spłacamy w comiesięcznych ratach. Raty kredytowe mogą być równe i malejące. Na czym polega to rozróżnienie? Raty równe mają stałą wysokość przez cały okres kredytowania. Na ratę składa się część kapitałowa i odsetkowa. W początkowej fazie spłacania kredytu, część odsetkowa jest większa od kapitałowej. Później te proporcje się odwracają, jednak nie ma to przełożenia na wysokość raty. Ta jest niezmienna.

Rata kredytowa może być również malejąca. Wówczas jej wysokość wraz z upływem okresu kredytowania jest co raz niższa. Dzieje się tak dlatego, gdyż odsetki są wyliczane wobec pozostałego do spłaty kapitału. A że jest on coraz mniejszy, mniejsza będzie również miesięczna rata. Nie da się ukryć, że raty malejące są znacznie korzystniejsze dla kredytobiorców.

RRSO a oprocentowanie

Oprocentowanie nie jest jednak wymiernym parametrem do określenia kosztów kredytu. Aby oszacować ile tak naprawdę będzie nas kosztowało zaciągnięcie kredytu, lepiej przyjrzeć się Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. RRSO zawiera bowiem w sobie nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również wszelkie inne opłaty towarzyszące kredytowi – prowizje, marzę, czy też opłaty przygotowawcze. Dodatkowo należy również wspomnieć, że RRSO jest identycznie wyliczana przez wszystkie banki. Jednolita metoda obliczania sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do porównywania ofert kredytowych.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here